vzw Variaties

Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen

Terug naar "Info verenigingen"

  Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland 

 

DIALECTGENOOTSCHAP ZUIDWEST-MEETJESLAND

Studiegroep voor de dialecten van Zuidwest-Meetjesland

Het DIALECTGENOOTSCHAP ZUIDWEST-MEETJESLAND werd gesticht op 9 februari 2002 in het Vrijhof te Aalter. De studiegroep heeft als doel het verzamelen, optekenen en bestuderen van de stilaan verdwijnende dialecten uit onze streek: Zuidwest-Meetjesland, nl. de gemeenten Aalter en Knesselare met hun respectieve parochies en deelgemeenten: Aalter-Centrum, Sint-Maria-Aalter, Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle, Poeke, Knesselare en Ursel

Omdat de Vlaamse dialecten stilaan maar zeker aan het verdwijnen zijn, is onze eerste zorg de woorden, uitdrukkingen, zegswijzen,… van onze gewesttaal op te tekenen. Zij zijn een deel van het gesproken erfgoed en behoren zo tot het algemene cultuurgoed van onze streek. 

Met onze werking staan wij niet alleen in Vlaanderen, want men bemerkt overal een groeiende belangstelling voor de dialecten. Of zoals dr. Jacques van Keymeulen (Universiteit Gent) het schrijft in zijn ‘Dialectwoorden verzamelen – een praktische handleiding’: 

 

“Naarmate de traditionele dialecten verdwijnen, neemt de belangstelling ervoor toe. Het aantal plaatselijke dialectwoordenboeken groeit de laatste jaren zienderogen aan; de oplage is soms al op de dag van het verschijnen zelf uitverkocht. Die interesse voor de dialecten is begrijpelijk. Men voelt aan dat met het dialect een belangrijk stuk cultuurgoed verdwijnt, en vele plaatselijke taalliefhebbers doen heel wat moeite om dat cultuurgoed op te tekenen en zo te bewaren. Het plaatselijke dialectwoordenboek komt tegemoet aan een maatschappelijke behoefte. De bevolking van een stad of dorp stelt het altijd erg op prijs dat haar taal wordt vastgelegd; een plaatselijk woordenboek wordt beschouwd als een soort van bewijs van de eigen identiteit.”
Famielde De Waele uit Belm aan de Leuvense stove

(Foto Etienne Van Eeghem)     

Ons genootschap bestaat uit 15 werkende leden die, met de hulp van medewerkers en informanten uit de verschillende deelgemeenten en parochies, de woordenschat en de uitdrukkingen verzamelen. Die oogst wordt in een tijdschriftje dat vier maal per jaar verschijnt, gepubliceerd. De ruim vijfhonderd vijftig abonnees vinden er de verzamelde woorden  per thema en in een aantal vaste rubrieken.

 

Het genootschap werkt nauw samen met de Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Woordenboek van de Vlaamse Dialecten van de Universiteit Gent. Het is de bedoeling om over een aantal jaar het ‘DIALECTWOORDENBOEK ZUIDWEST-MEETJESLAND’ uit te geven. Op die manier zal dit belangrijk erfgoed bewaard kunnen worden.

U kan ons in deze doelstellingen steunen door u te abonneren op ons tijdschrift. Voor slechts € 4 ontvangt u dit vier maal per jaar. De vorige jaargangen zijn nog tegen dezelfde voorwaarden te verkrijgen (rek.nr. 442-6657671-09 t.n.v. Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland).

 

Secretariaat: Leopold Taghon, Ter Walle 22, 9880 Aalter – 09/374 28 22 – leopold.taghon@skynet.be

Informatie: Erik Wille, Sint-Pietersveld 25, 8750 Wingene – 051/65 50 29 – erik.wille@skynet.be

 

Terug naar "Info verenigingen"